Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-61546

Vacature: Parttime Directeur Zorg voor Mondriaan in Heerlen

VACATURENR lv-61546 (05-01-2018)

Over Mondriaan Kinderen en Jeugdigen
Mondriaan Kinderen en Jeugdigen is een organisatie voor gespecialiseerde kinder- en jeugd-GGZ in Limburg. Behandeld worden complexe psychiatrische en orthopsychiatrische aandoeningen bij kinderen en jeugdigen tot 20 jaar. Er is een specialistisch behandelaanbod voor jeugdigen met verslavingsproblematiek. De hulp varieert van preventie tot high care behandeling (stepped en matched care) en zorg gericht op de hoog complexe vraagstukken van deze doelgroep. De zorg wordt verleend over de hele Provincie Limburg vanuit de locaties Heerlen en Maastricht. Mondriaan is een erkend opleidingsinstituut voor de praktijkopleiding van gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychiaters en psychotherapeuten.

Mondriaan roept t.b.v. het zorgbedrijf Kinderen en Jeugdigen kandidaten op voor de functie van:

DIRECTEUR ZORG

24 uur per week

De kern van deze functie is het dragen van resultaatverantwoordelijkheid voor een duidelijke zorginhoudelijke koers, gekenmerkt door innovatie, kwaliteit, kosteneffectiviteit en passend in het complexe speelveld van de GGZ in (Zuid-Limburg en) Nederland.
Mondriaan Kinderen en Jeugdigen kent een tweehoofdige collegiale directie. De directeur zorg vormt samen met de directeur bedrijfsvoering de directie. Samen zijn zij resultaatverantwoordelijk voor de algehele performance van het zorgbedrijf en leggen hierover verantwoording af aan het CvB. De gewenste performance van het zorgbedrijf is het - vanuit verbondenheid met het regionale GGZ werkveld én de eigen positie daarbinnen - verlenen van goede innovatieve zorg tegen aanvaardbare kosten.
De directeur zorg van Mondriaan Kinderen en Jeugdigen is tevens lid van het concern brede directieteam van Mondriaan en is als zodanig ook betrokken bij - en mede verantwoordelijk voor- de strategische beleidsontwikkeling van de instelling als geheel.

Profiel
Om succesvol in deze functie te kunnen zijn moet de kandidaat passen bij de volgende profielkenmerken:

Werkervaring
  • Een ervaren psychiater of klinisch psycholoog op het gebied van kinder- en jeugd-GGZ (minimaal vijf jaar werkervaring).
  • Ruime managementervaring in de aansturing van zorgprofessionals en beleidsontwikkeling op zorgbedrijf- en concernniveau.
  • Beschikken over een groot relevant netwerk en actief betrokken bij landelijke verenigingen en organisaties op GGZ gebied.

Stijl van werken
  • Daadkrachtig / resultaatgericht.
  • Ondernemend.
  • Verbindend.
  • Visionair.

Bijzonderheden
  • De directeur zorg kan deze functie voor een aantal uren per week combineren met een vakinhoudelijke functie (psychiater/ klinisch psycholoog).
  • De directeur zorg heeft de ruimte om een eigen innovatief (zorg)thema op te pakken en hier inhoudelijk kartrekker van te zijn.
  • De directeur zorg heeft de ruimte in de samenwerking tussen Mondriaan en het UMC te werken aan wetenschappelijk onderzoek.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de AMS-inschaling en cao GGZ. Het salarisaanbod komt met inachtneming van ervaring en opleiding van de kandidaat en de zwaarte van de functie tot stand. Er is een meerkeuzesysteem secundaire arbeidsvoorwaarden. In het arbeidsvoorwaardenpakket is ruimte voor maatwerk. De kandidaat dient op vier werkdagen per week beschikbaar te zijn. Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van een jaar. Daarna is een vast dienstverband mogelijk.
Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Een inschrijving in het BIG-register is eveneens een voorwaarde.

Informatie over de functie
Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Kees de Groot, directeur bedrijfsvoering Kind en Jeugd a.i., bereikbaar op telefoonnummer 088-5066164, of Julliëtte van Eerd, lid van de Raad van Bestuur, bereikbaar onder nummer 088-5068489.
Voor informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Paul Brouwers, HR-adviseur, bereikbaar op telefoonnummer 06-36507064.

Solliciteren
Reacties uiterlijk tot en met 26 januari 2018 via onderstaande link:
www.mondriaan.eu/nl/vacatures/directeur-zorg-kinderen-en-jeugdigen

Na de sluitingsdatum van de openstelling van deze vacature zal de selectiecommissie sollicitanten selecteren en uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. De kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden op 31 januari in de middag. Een tweede ronde gesprekken is gepland op 5 februari 2018 in de ochtend. De procedure wordt uiterlijk 15 februari 2018 afgerond. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren
Meer info  www.mondriaan.eu