Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-62150

Vacature: Parttime Secretaris Externe Commissie Bezwaarschriften voor Gemeente Roermond

VACATURENR lv-62150 (07-02-2018)

Bij de afdeling Concernadvies is de functie vacant van:

SECRETARIS VAN DE EXTERNE COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN
HR21: Medewerker beleidsuitvoering II
voor 18 uren per week


De afdeling Concernadvies is gericht op de interne klant (bestuur, organisatie) en biedt zowel totstandkoming van beleid/advies als uitvoerende taken. De afdeling draagt zorg voor inhoudelijke en integrale advisering en ondersteuning van het bestuur, organisatie en management op het gebied van bedrijfsvoering (team Advies). Daarnaast verzorgt zij een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte centrale administratie op het gebied van financiën, personeel en verzekeringen ten behoeve van de bedrijfsvoering in het algemeen en de integrale manager in het bijzonder in het kader van de PIOFAH-taken (team Concernadministratie). Binnen het team advies kennen we de disciplines Financiën, Juridische Zaken en Eigendommen, Personeel, Organisatie en Informatie en Inkoop.
De afdeling staat aan de lat voor de:
 • Inhoudelijke en integrale advisering en ondersteuning van het bestuur, organisatie en management op het gebied van bedrijfsvoering (team Advies);
 • Het verzorgen van een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte centrale administratie op het gebied van financiën, personeel en verzekeringen ten behoeve van de bedrijfsvoering in het algemeen en de integrale manager in het bijzonder in het kader van de PIOFAH-taken (team Concernadministratie).
Binnen het team Advies zijn de adviseurs per taakveld in clusters gegroepeerd. Voor het cluster Juridische Zaken willen wij nu graag in contact komen met een secretaris van de externe commissie bezwaarschriften.

Achtergrond informatie:
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen een besluit beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Men kan echter niet direct beroep instellen, eerst moet bezwaar worden gemaakt bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bestuursorgaan heroverweegt het besluit op grondslag van het ingediende bezwaar.

Om de bezwaarschriftenprocedure eenduidiger en meer gestructureerd te maken en
kwalitatief te verbeteren is een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht ingesteld. De taak van de commissie is om het bestuursorgaan te adviseren over het te nemen besluit op het ingediende bezwaarschrift.

De commissie van de gemeente Roermond is onderverdeeld in twee kamers: de Algemene kamer en de Personeelskamer. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De secretaris maakt geen deel uit van de commissie, maar staat de commissie bij. Vanwege een interne verschuiving binnen het cluster juridische zaken willen wij nu graag in contact komen met een secretaris voor de commissie bezwaarschriften.

De taken van de secretaris van de commissie bezwaarschriften bestaan in hoofdlijnen uit:
 • Inhoudelijke ondersteuning van de bezwarencommissie;
 • Ondersteunen van de voorzitter en leden op een pro-actieve en professionele wijze;
 • Zittingen voorbereiden;
 • Controleren of informatie tijdig, correct en compleet aangeleverd is;
 • Vragen en verzoeken behandelen;
 • Opstellen van commissieadviezen binnen de daarvoor gestelde termijn;
 • Opstellen van het jaarverslag van de bezwarencommissie.

Wij verwachten van onze secretaris van de externe commissie bezwaarschriften:
 • Je hebt een afgeronde juridische opleiding op HBO-niveau, met een specialisatie in het bestuursrecht;
 • je hebt bij voorkeur ervaring met Awb-bezwarenprocedures, het opstellen van adviezen van de commissie;
 • je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • competenties: accuratesse, beïnvloedingsvaardigheden, organisatiesensitiviteit, analytisch vermogen.

De nieuwe collega bieden wij:
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 3805,- bruto per maand (schaalniveau 9) op basis van een 36-urige werkweek.
 • Een tegemoetkoming in de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.
 • Sinds1 januari 2017 is bij de gemeente Roermond het Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd. Over het bruto maandsalaris wordt maandelijks 16,8 % IKB opgebouwd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage). Je kunt dit (maandelijks) uit laten betalen, gebruiken om extra verlof te kopen of inzetten voor een opleiding of vakbondscontributie.

Interesse?
Heb je belangstelling voor deze functie, maak dan een account aan op www.igom.nl of gebruik je bestaande account om te solliciteren. Alleen reacties via IGOM worden in behandeling genomen. Laat dan vóór 1 maart 2018 jouw sollicitatiebrief met cv achter op www.igom.nl. Deze brief kun je richten aan het college van burgemeester en wethouders van Roermond.

Wil je nog verdere informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Marco Penders, hoofd afdeling Concernadvies, telefoon 0475 – 359750 of 06-51633805.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren
Meer info  www.roermond.nl